Omega TDS AS

Åslyveien 19
3170 SEM
Telefon: 33 37 21 21
E-post: post@omegatds.no

Org.nr. 991091270

Vår forretningside er å levere smarte, driftssikre og kundevennlige sikkerhetsløsninger, samt utføre lovpålagt årlig kontroll av brannalarmanlegg og nødlys/ledesystemer.

Vi har medarbeidere med over 30 års erfaring i bransjen.

rune facebook

"Jeg ønsker at alle våre kunder skal føle seg verdsatt, og at vi leverer tjenester som er til nytte for våre kunder. Vi skal levere kvalitet til en fornuftig pris, og det skal være enkelt å få kontakt med oss. Det er et mål at alle ansatte skal være stolte av å jobbe i Omega TDS AS, og hver dag skal vi glede oss til å møte nye og gamle kunder. Vi skal alltid tilstrebe å løse våre oppgaver til det beste for våre kunder og samarbeidspartnere. Vi skal være miljøbevisste, og vi skal ha gode HMS rutiner."

Rune Hagen

Daglig leder

FG-godkjent

FG farger transparent square

FG-godkjenning

Omega TDS AS er godkjent FG-760 foretak for idriftsetting, ferdigstilling, kontroll og teknisk behandling av automatiske brannalarmanlegg.

Kontroll - uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

Vi har ingeniører med sertifikat FG-750 for idriftsetting av automatiske brannalarmanlegg og uavhengig kontroll av automatiske brannalarmanlegg.

new_approved-ec2dabb59dfdea0c9e854c12cf39227dd5a09c80ee6cf871e8df94ca6206fcff

Sentralt godkjent

Sentrale godkjenninger

Vi er sentralt godkjent (tiltaksklasse 3) for installasjon av brannalarmanlegg og nødlys / ledesystemer.

Ekomnettautorisasjon

Nkom-ekomnettautorisasjon_1024

Vi innehar Ekomnettautorisasjon ENA. Autorisasjonsnummer 10015

Vår daglige leder, Rune Hagen, har vært autorisert teleinstallatør siden 1988, samme år som telemonopolet ble opphevet.

Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny autorisasjonsforskrift, FOR 2011-12-07 nr 1206: Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). Forskriften ble sendt til høring høsten 2011, og trådte i kraft 1. januar 2012.

Tidligere var autorisasjonsområdet inndelt i flere fagområder: teleinstallatør (TIA), kabel-TV-installatør (KIA) og radioinstallatør (RIA og RIB).

Fagområdene er nå slått sammen til ett fagområde, ekomnettautorisasjon (ENA). Ekomnettautorisasjon gir mulighet for å utføre installasjon og vedlikehold innen alle fagområder.

Vi er registrert teleutstyrsleverandør TUA. Autorisasjonsnummer 5836

Virksomheter som produserer eller importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registrere seg hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Registreringsplikten er gitt i forskrift om registrering og krav til innførsel og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr (registreringsforskriften).

Formålet med registreringen er blant annet å lette tilsynet med import og omsetning av radio-, teleterminal- og nettutstyr, og å sikre at leverandører, radioforhandlere og brukere får nødvendig informasjon.

Virksomhet som produserer/importerer og omsetter radio-, teleterminal- og nettutstyr skal registreres som leverandør.

Virksomhet som omsetter radioutstyr som krever frekvenstillatelse, skal registreres som radioforhandler.

Virksomhet som er registrert leverandør behøver ikke å registrere seg som radioforhandler.

Miljfyrtarn-norsk-farger_square

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Vi er sertifisert miljøfyrtårn bedrift. Vi er medlem av Grønt punkt