Årlig kontroll av brann- og nødlyssystemer

Kjenner du til eierens plikter?

Alle automatiske brannalarmanlegg skal ha regelmessig ettersyn og jevnlig vedlikehold.

Vedlikeholdsarbeider er nødvendig for at anlegg skal fungere sikkert.

Eier av bygning skal sørge for at brannalarmanlegg blir regelmessig kontrollert, vedlikeholdt, ettersett, samt påse at anlegget til en hver tid fungerer som forutsatt.

Det er eier som har ansvaret for å inngå avtale med kontrollforetak, som skal dokumentere nødvendig kompetanse for angjeldende anleggstype for å sikre nødvendig tilgang til dokumentasjon og systemkunnskap.

Vi er FG 760 godkjent for idriftsettelse og kontroll av brannalarmanlegg. Vi er også sentral godkjent i tiltaksklasse 3 for installasjon av brannalarmanlegg og nødlys/ledesystemer.

Alle kunder med avtale om årlig kontroll av brann- og nødlysanlegg får tilgang til egen skyløsning hvor man kan hente ut kontroll rapporter.

Med vår skyløsning får du umiddelbart oversikt over status, avvik, alvorlighetsgrad, planlagte og gjennomførte kontroller

Kontakt oss gjerne for et uforpliktende pristilbud.